Stavebniny DEK Karlovy Vary

Stavebniny DEK Karlovy Vary
Telefon:
+420 510 000 100
Email:
karlovy.vary@dektrade.cz
Adresa:
Sportovní 15
360 01 Karlovy Vary

Другие данные

Контактное лицо:

Якуб Клина
электронная почта: jakub.klima@dek-cz.com
тел.: +420 737 281 284