Membranes

Membranes TopStone EP31

Měli jste na mysli: Polyuretan Epoxidová stěrka, potěr, membrána. Flexibilní povrchová úprava s ideálním přilnutím na penetraci TopStone nebo křemičité písky. 138/5000 Polyurethanoepoxid coating, coating, membrane. Flexible coating with ideal adhesion to

Membranes TopStone PU31

TopStone PU31 is a waterproofing substrate, waterproofing membrane. Protects against leakage of moisture or other substances into the substrate.